Obchodné podmienky

Predávajúci

  • Peter Vasek
  • 027 43 Nižná
  • Za Vŕškom 691
  • IČO: 37 672 088
  • DIČ: 1047929322
  • IČ DPH: SK104 7929 322
  • info@namestovobuducnosti.sk

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle správne vyplnený elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Potvrdením záväznej objednávky kupujúci vyjadruje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodanie tovaru vyhlásenými predávajúcim.

Kúpno predajná zmluva

Kúpno predajná zmluva je uzavretá od okamihu prevzatia tovaru v kamennej predajni preddávajúceho.
Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa.

Objednávanie

Tovar, ktorý je uvedený v ponuke elektronického obchodu si kupujúci rezervuje kliknutím na vybraný tovar, jeho vložením  do nákupného košíka a odoslaním objednávky.  Po zaslaní objednávky kupujúci obdrží e-mail o potvrdení zaradenia objednávky na spracovanie, kupujúci má rezervovaný tovar po dobu 5 pracovných dní od vyplnenia objednávky, aby si tovar osobne prevzal v kamennej predajni X -sport bike, Obchodný dom Klinec (4. poshodie), Hviezdoslavove námestie 213 Námestovo (počas pracovných je otvorené od 09:00 do 17:00 a v sobotu od 09:00 do 12:00). V prípade neprevzatia tovaru rezervácia automaticky prepadá. Tovar je možne objednať prostredníctvom internetového obchodu, telefonicky alebo osobne.

Podmienky dodania tovaru

Opätovná rezervácia  je možná na základe uzavretia novej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť objednaný tovar v plnej výške nasledujúcim spôsobom :
a) platba v hotovosti
Doklad o kúpe je súčasťou každej objednávky vo forme pokladničného bločku , ktorý slúži ako dodací a záručný list.

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, nie sme platcami DPH.

Záruka a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje záruka upravená reklamačným poriadkom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.108/2000 Z.z.

Predávajúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a písomne potvrdiť prevzatie tovaru na príslušnom doklade poskytnutým doručovateľom.

Kupujúci sa zaväzuje dôkladne skontrolovať tovar po prevzatí a prípadné vady nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefonicky najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky.

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci prostredníctvom odoslania objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s § 7 ods. 1 zákona č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2015
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
V Námestove 17.2.2016